PHCL nr.90 din 09.12.2022

The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 90 din 09.12.2022 privind participarea Comunei Periam la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source