PHCL nr.2 din 04.01.2023

The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2 din 04.01.2023 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, pe anul 2022 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source