PHCL nr.14 din 16.02.2023

The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 14 din 16.02.2023 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2023 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source