PHCL nr.74 din 13.10.2022

The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 74 din 13.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Periam – Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local – etapa a II-a” appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source