PHCL nr.35 din 05.05.2023

The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 din 05.05.2023 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe disponibile din pajiștea comunală aflată în domeniul privat al Comunei Periam, către Asociația Crescătorilor de Animale Periam appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source