Tag: Consultări dezbateri publice

ANUNȚ 22.05.2023 DEZBATERE PUBLICA – Plan Urbanistic de Detaliu – Demolare construcție existentă, construire spațiu comercial parter, amplasare firme luminoase și totem, amenajare accese incintă și parcări, împrejmuire și racorduri la utilități – str. Mihai Viteazu, nr. 1

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 22.05.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională…

02.05.2022 – ANUNȚ DEZBATERE PUBLICA – privind aprobarea iniţierii demersurilor de „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” aprobate prin H.C.L. nr. 125 din 18.10.2010, având valabilitatea de 10 ani, prelungit prin Hotărârea Consiliului Local Roman Nr. 192 din 22.09.2020 cu o perioadă de 10 ani.

Primăria ROMAN inițiază în data de 02.05.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională…

18.02.2022 – ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

Primăria MUNICIPIUL ROMAN inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,…