Tag: Consultări dezbateri publice

02.05.2022 – ANUNȚ DEZBATERE PUBLICA – privind aprobarea iniţierii demersurilor de „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” aprobate prin H.C.L. nr. 125 din 18.10.2010, având valabilitatea de 10 ani, prelungit prin Hotărârea Consiliului Local Roman Nr. 192 din 22.09.2020 cu o perioadă de 10 ani.

Primăria ROMAN inițiază în data de 02.05.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională…

18.02.2022 – ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

Primăria MUNICIPIUL ROMAN inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,…

26.05.2021 – CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Schimbare de funcțiune din zonă industrială în zonă mixtă, instituții, servicii de interes general și locuințe colective P+4-8 E – str. Tirului, nr.6 și str. Mihai Viteazu, nr.15

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 26.05.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională…