Tag: Consultări dezbateri publice

26.05.2021 – CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Schimbare de funcțiune din zonă industrială în zonă mixtă, instituții, servicii de interes general și locuințe colective P+4-8 E – str. Tirului, nr.6 și str. Mihai Viteazu, nr.15

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 26.05.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională…