MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.06.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire a majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice

Urmare a consultărilor cu reprezentanții Consiliului Local Roman a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre.
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 26.07.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 27.06.2023

Source