MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.06.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 Proiectul de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului  pe clădiri pentru locuința de domiciliu și a impozitului /taxei pe  terenul aferent acesteia unor contribuabili persoane fizice în anul 2024

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 26.07.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 27.06.2023

Source