MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 28.06.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare “ Plan Urbanistic Zonal: Construire locuințe colective, amenajare acces și incintă, împrejmuire teren, branșamente la utilități  – punct “Poligon auto”, mun. Roman

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 18.07.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 28.06.2023

Source