MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 20.07.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL – str. Sucedava, nr. 11bis

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 14.08.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 20.07.2023

Source