MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 19.01.2024 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE SPAȚIU CU FUNCȚIUNI MIXTE (SPAȚIU COMERCIAL ȘI LOCUINȚE COLECTIVE), ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI – str. Smirodava, nr. 17

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12.02.2024 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 19.01.2024

Source