MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 18.03.2024 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

Proiectul de hotărâre privire la reducerea pentru anul 2025 a impozitului pe clădiri datorat pentru clădirea folosită ca domiciliu și a impozitului/taxei datorat pentru terenurile aferente acesteia aflate în proprietatea sau coproprietatea unor categorii de persoane fizice

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 22.04.2024 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 18.03.2024

Source