Tag: Anunțuri de atribuire, 2021

Anunt atribuire privind Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier aferent obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”

Anunt atribuire nr. CAN1061345/26.08.2021–Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier aferent obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniilor de tramvai şi…

Anunț de atribuire privind execuție lucrări Lot 3: „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr.27, bl.A2” în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, Bd.Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” – Cod SMIS 2014+: 116928

Anunț de atribuire nr. CAN1060773/13.08.2021 privind execuție lucrări Lot 3: „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr.27, bl.A2” în…

Anunț de atribuire privind ”Reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara” cod SMIS 126376

Anunț de atribuire SCNA1050498/16.03.2021 privind Asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare,…

Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente medicale Lotul 2„Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie)”, in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara”–Cod SMIS 121198

Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente medicale Lotul 2„Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie)”, in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente…

Anunț de atribuire privind asistența tehnică din partea proiectantului la lucrările rămase de executat pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere corp B, secțiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara”.

Anunț de atribuire privind asistența tehnică din partea proiectantului la lucrările rămase de executat pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere…

Anunț de atribuire privind SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E CF 444151- Certificat de Urbanism 1251/25.03.2020- Construire blocuri ANL pentru tineri destinate inchirierii în regim P+6E, racordarea acestora la rețelele de utilități și amenajare parcaje

Anunț de atribuire privind SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str. Ion Ionescu de la Brad…

Anunț de atribuire privind prestarea de servicii de către un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general, pentru executarea lucrărilor în cadrul Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara

Anunț de atribuire privind prestarea de servicii de către un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare…

Anunț de atribuire privind contract servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „ET+ DALI+ PT Reabilitare construcții și instalații la Clinica de Oftalmologie, Timișoara , str. Scuarul Martir Radian Belici, nr.1”

Anunț de atribuire privind contract servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „ET+ DALI+…