Anunț de atribuire privind Contract srvicii de proiectare aferente obiectivului de investiții ”SF+PT – Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuze electrice”, CAN1050524/08.02.2021

Source