Anunț de atribuire CAN1055836/15.05.2021 privind Execuție lucrări (PT+execuție) aferente obiectivului de investiție ”Realizarea de stații de reâncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara”

The post Anunț de atribuire privind Execuție lucrări pentru”Realizarea de stații de reâncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source