Anunț de atribuire SCNA1059016/05.10.2021 privind contract de execuție lucrări pentru obiectivul de investiţie: „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea” cod SMIS 2014+ :125504, Timişoara, str.Nicolae D.Cocea nr.23A

The post Anunț de atribuire privind „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea” cod SMIS 2014+ :125504, Timişoara, str.Nicolae D.Cocea nr.23A first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source