Anunț de atribuire CAN1057453/15.06.2021 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil Cinematograf Studio”

The post Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil Cinematograf Studio” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source