Anunț de atribuire nr. CAN1060773/13.08.2021 privind execuție lucrări Lot 3: „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr.27, bl.A2” în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, Bd.Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” – Cod SMIS 2014+: 116928

The post Anunț de atribuire privind execuție lucrări Lot 3: „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr.27, bl.A2” în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, Bd.Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” – Cod SMIS 2014+: 116928 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source