Anunț atribuire nr. SCNA1050970/31.03.2021 privind contract Lucrări de execuție aferente obiectivului de investiţii: ”Construire sală sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 2014+: 122504

The post Anunț atribuire privind ”Construire sală sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 2014+: 122504 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source