Anunț de atribuire CAN106299024/24.09.2021 privind Contract lucrări aferente obiectivului de investiții ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909

The post Anunț de atribuire privind Contract lucrări aferente obiectivului de investiții ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source