Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov precum şi a HCL nr. 114/2021 privind modificarea HCL nr. 107/2021

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Consilier local Roxana Cristina Chihai

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente sunt afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  Sos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” precum şi a HCL nr. 114/2021 privind modificarea HCL nr. 107/2021 la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]  până la  data de 16.01.2024.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Source