BULETIN DE AVERTIZARE NR. 03/08.01.2024 privind apariția și dezvoltarea dăunătorilor QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS, PANONYCHUS ULMI, TETRANYCHUS URTICAE, ERIOSOMA LANIGERIUM ȘI PARTHENOLECANIUM CORNI care pot provoca pierderi la TOATE SPECIILE POMICOLE, PLANTAȚII DENDROLOGICE, TRANDAFIRI ETC..

Source