PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (1)  lit.(a), alin.(3)  lit.(b) și art. 196  alin.(1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 14.12.2023, ora 17.00, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzul în Anexa la prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https ://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

             (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

Anexa

The post DISPOZIŢIA nr.  2395 din 08.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 14.12.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source