12.12.2023

Structurile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara vor avea un program special cu publicul în perioada sărbătorilor de iarnă, cu asigurarea serviciilor de strictă necesitate pentru cetățeni. Programul adaptat va permite și finalizarea activităților administrative obligatorii la încheierea anului calendaristic,

Direcția Regională Urbanism și Planificare Teritorială

În perioada 18 decembrie 2023 – 5 ianuarie 2024 nu se înregistrează fizic/ online solicitări referitoare la activitatea de urbanism. În perioada 18 – 27 decembrie 2023 se asigură DOAR eliberarea actelor și documentațiilor de urbanism

Camera 12

În perioada 27 decembrie 2023 – 5 ianuarie 2024 se sistează activitatea cu publicul. Activitatea se reia în data de 8 ianuarie 2024.

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

În perioada 27.12.2023- 14.01.2024, serviciile furnizate de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara vor fi asigurate astfel:

 • Biroul Consiliere Contribuabili și Registratură 
 • VA PRELUA fizic/ online și înregistra declarațiile contribuabililor persoane fizice/ juridice privitoare la clădiri și terenuri.
 • Biroul Evidență Contribuabili și Încasări Bugetare   
 • VA ÎNCASA: taxa judiciară de timbru, taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice; taxa pentru eliberarea cărții de identitate; taxa pentru eliberarea atestatului de producător; taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională și alte asemenea taxe.
 • NU VA ÎNCASA impozitele/taxele peclădiri/ teren, impozitul asupra mijloacele de transport si taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate. Nu va fi disponibil serviciul de depunere a declarațiilor fiscale pe platforma informatică Atlas.

Serviciile de specialitate vor elibera certificate de atestare fiscală doar pentru acele imobile sau mijloace de transport pentru care nu este necesară prelucrarea datelor patrimoniale

 • – Pentru persoanele fizice, certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale si alte venituri la bugetul local, va fi eliberat în baza evidenței plăților existente la data de 22.12.2023. 
 • – Menționăm că cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru emiterea cărora este necesară prelucrarea informatică a oricăror date pot fi depuse până în data de 22.12.2023, activitatea de înregistrare a acestor cereri urmând a fi reluată începând cu data de 15.01.2024
 • – În ceea ce privește bunurile care se înstrăinează, proprietarul trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul. Astfel, certificatele de atestare fiscală eliberate în cursul lunii decembrie a anului fiscal 2023 pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor/ terenurilor/ mijloacelor de transport, sunt valabile până la data de 31.12.2023.

În perioada 21 decembrie 2023 – 5 ianuarie 2024, Direcția de Evidență a Persoanelor va funcționa după următorul program:

 • Acte de identitate / vize de flotant
 • – Primiri cereri – program normal, conform programărilor online
 • – Eliberări acte de identitate – program normal
 • Înregistrări naşteri 
 • – Primiri acte – program normal, conform programărilor online
 • – Eliberări certificate – program normal
 • Înregistrări căsătorii – acest serviciu nu este disponibil în perioada menționată. Prima zi de oficiere a căsătoriilor din anul 2024 este 18 ianuarie 2024, iar actele se vor depune din data de 8 ianuarie 2024, cu programare online.
 • Înregistrări decese:
 • – 21, 22 decembrie 2023 – program normal;
 • – 23 decembrie 2023 – 10:00 – 12:00;
 • – 24, 25 decembrie 2023          –––––
 • – 26 decembrie 2023 – 9:00 – 12:00;
 • – 27 – 29 decembrie 2023 – program normal;
 • – 30 decembrie 2023 – 10:00 – 12:00
 • – 31 decembrie 2023 –––––
 • – 1 ianuarie 2024  –––––
 • – 2 ianuarie 2024- 9:00 – 12:00
 • – 3 – 5 ianuarie 2024 – program normal
 • Eliberări certificate de stare civilă la cerere (duplicate) – acest serviciu nu este disponibil în perioada menționată
 • Transcrieri certificate de naştere / căsătorie / deces emise de autorităţile din străinătate, Înregistrări naşteri tardive, Schimbări de nume, rectificări, menţiuni din străinătate – acest serviciu nu este disponibil în perioada menționată;
 • Înregistrări divorţuri pe cale administrativă (primiri cereri etapa I) – acest serviciu nu este disponibil în perioada menționată
 • Înregistrări divorţuri pe cale administrativă (primiri declaraţii etapa a II-a – la termenul de 30 de zile) – 22, 29 decembrie 2023, 5 ianuarie 2024 – 8:30 – 9:30.

Direcția Patrimoniu

În perioada 27.12.2023-05.01.2024 nu se înregistreaza fizic/ online solicitari referitoare la activitatea Directiei  Patrimoniu.

–  Pentru prelungirea concesionării locurilor de veci şi încasarea taxelor de concesionare a locurilor de veci în vederea înhumării în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, casieria de pe  blv. 3 August 1919 nr.17 va funcționa după următorul program:

– 27, 28 decembrie 2023- orele 08.30-12.00

– 3 – 5 ianuarie 2024- orele 08.30-12.00

– În zilele de sâmbătă,  duminică și sărbători legale casieria este închisă.

–  În această perioadă, cu excepţia zilelor nelucrătoare, pentru programarea curăţării coşurilor de fum pentru persoanele care au încheiat convenţie de coşerit, se va face solicitare telefonică, la numărul de telefon 0256-433211, în intervalul orar 08.30-16.00.

–   Programul casieriei de pe str. Oituz nr. 1 se suspendă în perioada 27 decembrie 2023 – 5 ianuarie 2023. În această perioadă, plata chiriei  pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințe A.N.L., garaje și anexe gospodărești, precum și chiria pentru terenurile închiriate conform Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997 se va putea achita în contul:

RO17TREZ621502205X020362

DESCHIS LA TREZORERIA TIMIȘOARA

BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COD FISCAL 32937000

Solicitările, cererile și petițiile pot fi depuse online pe adresa: [email protected].

Programul cu publicul se va relua după orarul normal de funcţionare, începând cu data de 8 ianuarie 2024.

Zilele de 25, 26 decembrie 2023, respectiv 1,2 ianuarie 2024 sunt zile libere.

Serviciul Comunicare

The post Programul cu publicul în perioada sărbătorilor de iarnă first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source