Lună: februarie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27 din 25.02.2022 privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a unor Trupuri de pășune (pajiști permanente) BUCȘOAIA I, BUCȘOAIA II și VALEA SEACĂ aflate în proprietatea privată a  Orașului Frasin, județul Suceava

Articolul PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27 din 25.02.2022 privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a unor Trupuri de pășune (pajiști permanente) BUCȘOAIA I, BUCȘOAIA II și VALEA SEACĂ aflate în…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, între bloc U5 și calea ferată, carte funciară nr. 35179, număr cadastral 35179 , județ TULCEA, Inițiator – U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul…

Memoriu prezentare privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z.“AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, între bloc U5 și calea ferată, carte funciară nr. 35179, număr cadastral 35179 , județ TULCEA, Inițiator – U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA

Memoriu prezentare privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z.“AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE: CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU M.Ap.N., STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I- ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, F.N., carte funciară nr. 48784, număr cadastral 48784- provenit din alipirea numerelor cadastrale 34860 și 44176, , județ TULCEA, Inițiator – U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE: CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU M.Ap.N., STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I- ELABORARE…

Memoriu prezentare privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z.“ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE: CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU M.Ap.N., STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I- ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, F.N., carte funciară nr. 48784, număr cadastral 48784- provenit din alipirea numerelor cadastrale 34860 și 44176, , județ TULCEA, Inițiator – U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA

Memoriu prezentare privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z.“ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE: CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU M.Ap.N., STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I- ELABORARE PLAN…

Ştiri şi evenimente: ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: PUZ ,,HALĂ PRODUCŢIE SERE”

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,…