Memoriu prezentare privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z.“ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE: CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU M.Ap.N., STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I- ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, F.N., carte funciară nr. 48784, număr cadastral 48784- provenit din alipirea numerelor cadastrale 34860 și 44176, , județ TULCEA, Inițiator – U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source