Lună: februarie 2022

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – în cadrul Compartimentului Contestaţii şi Lichidări Judiciare/ Biroul Executări Silite/ Serviciul Impozite, Taxe/ Direcția Economică

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – în cadrul Compartimentului Contestaţii şi Lichidări Judiciare/…

Achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor executate pentru crearea Centrului Educațional, componentă a proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020 proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13…

Anunț de participare nr. CN1038751/27.01.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie “Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D.Loga, Timișoara”.

Anunț de participare nr. CN1038751/27.01.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie “Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D.Loga, Timișoara”. Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de…

Anunț de participare nr. CN1038859/30.01.2022 privind Execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiții “Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Ţurcanu din Timişoara, în perimetrul Strada I. Nemoianu – strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada Brăila”

Anunț de participare nr. CN1038859/30.01.2022 privind Execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiții “Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Ţurcanu…