În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:

  • PUZ ,,HALĂ PRODUCŢIE SERE”
  • Beneficiar: S.C. SODERO SERE SRL;
  • Amplasament: municipiul Deva, localitate componentă Sântuhalm, DJ 687, extravilan, CF Nr. 63280, şi CF Nr. 63290, judeţul Hunedoara;
  • Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design S.R.L., coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

 Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 28.02.2022-21.03.2022

       Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 21.03.2022.

        Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

              Arhitect şef,                                                 Compartiment ICPPUAT,            

          Lăzăruţ Raluca                                                   Igreţ Irina Ana

Source