Primăria Șelimbăr organizează concurs de angajare pentru 19 recenzori, pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  comuna  Șelimbăr.

Vârsta minimă pentru depunerea cererii în înscrierea listei de candidați este de 18 ani. Candidații trebuie să aibă minim studii medii absolvite, să nu aibă cazier judiciar și să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete.

Informații suplimentare puteți obține la adresa de e-mail [email protected] sau direct la sediul Primăriei din comuna Șelimbăr, sat Șelimbăr str. Mihai Viteazu nr.197, județul Sibiu.

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

Ø Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

Ø Colectarea datelor în teren:

  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren:

16.05 – 17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Ø Pe teren, în limitele administrative ale localității Șelimbăr

Ø CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Ø Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

Ø Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

Ø Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

Ø Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

Ø Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

Ø Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Ø Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

Ø În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe tere

n;

Ø Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

Ø  Muncă pe teren;

Ø  Disponibilitate de a lucra în program prelungit, și de a lucra în weekend

  Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul (12,9 KiB, 3 hits)

Source