Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, între bloc U5 și calea ferată, carte funciară nr. 35179, număr cadastral 35179 , județ TULCEA, Inițiator – U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source