Ajutor de încălzire: Bunuri și venituri nedeclarate conform legii!

Peste 50 de deveni au fost excluși de la ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021-2022, după ce nu au declarat toate bunurile și veniturile pe care le dețin.
Chiar dacă au venituri mici, aceștia au în proprietate bunuri excluse de la plata ajutorului de la stat și dețin depozite bancare mai mari de 3.000 de lei, conform verificărilor efectuate de către Direcția de Asistență Socială Deva.
Pe de altă parte, au fost identificate persoane care, după stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, nu mai îndeplinesc criteriile de acordare a acestora, ca urmare a modificării veniturilor.
Aceasta, în condițiile în care Legea consumatorului vulnerabil prevede OBLIGAȚIA titularilor dreptului la ajutor pentru încălzire de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 ZILE de la data la care a intervenit modificarea.
IMPORTANT! Dacă se constată că, la completarea cererii și a declarației pe propria răspundere, solicitanții ajutorului de încălzire furnizează informații care nu corespund realității, plata ajutorului încetează începând cu luna următoare.
Totodată, sumele încasate NECUVENIT cu acest titlu se RECUPEREAZĂ în condițiile legii.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source