Instituția Prefectului Tulcea informează:

Beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de energie și gaz, care nu au notificat furnizorii până în prezent, pot transmite solicitări în acest sens. Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor emise începând cu luna noiembrie 2021.

Conform procedurii*, este necesară completarea unei Cereri (Anexa 1.10), ce poate fi descărcată accesând link-ul de mai jos. În anumite cazuri (clienți finali întreprinderi mici și mijlocii), este necesară și completarea Declarației pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis (Anexa 1.11).

Documentele completate vor trebui transmise către furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.

Link: Cerere și Declaratie pe propria raspundere cu privire la ajutorul de minimis.

Categoriile precizate mai sus, prevăzute de Legea 259/2021, sunt:

• microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
• spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;
• organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;
• furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
• instituții de cultură
• unități și instituții de învățământ.

*PROCEDURA din 14 februarie 2022 de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea.

Source