Etichetă: 2020

nr. 114 din 21 decembrie 2020  pentru  modificarea Anexei  la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021

 R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                              HOTĂRÂREA nr. 114 din 21 Source

nr. 113 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 113 din 21 decembrie 2020 Source

nr. 112 din  21 decembrie 2020 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1394/08.12.2020  asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2020 și  rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2020

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 112 din  21 Source

nr. 110 din 21 decembrie 2020 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  I  al anului școlar 2020-2021

R O M Â N I A                                                                                           JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 110 din 21 decembrie 2020 Source

nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2021

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                          HOTĂRÂREA  nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni Source

nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2021

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual Source

nr. 104 din 21 decembrie 2020 privind acceptarea de către UAT Municipiul Târnăveni a succesiunii vacante după defunctul Elsasser Iosif (cunoscut şi Josif) și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni – compartimentul juridic – care să reprezinte unitatea administrativ teritorială la BIN Ceușan Raluca

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 104 din 21 decembrie 2020 privind acceptarea de către UAT Municipiul Source

nr. 103 din 21 decembrie 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni care vor face parte din  Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 103 din 21 decembrie 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Source