ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 103 din 21 decembrie 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Source