ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                          HOTĂRÂREA  nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni Source