ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual Source