R O M Â N I A JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 105 din 21 decembrie 2020 Source