Lună: mai 2021

Licitație publică privind închirierea de terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731,…

Anunț privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 46/23.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Focșani

Anunț privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 46/23.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Focșani Source