Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman anunţă organizarea examenului de promovare, in urma absolvirii unei forme de invatamant superior, in cadrul Compartimentului relatii cu publicul, petitii si sesizari.

Formulare

Source