Conferința finală a proiectului european REDISCOVER privind valorificarea patrimoniului cultural evreiesc a evidențiat rezultatele pozitive obținute.

REDISCOVER – titlul proiectului UE în care Municipiul Timișoara a fost implicat împreună cu opt orașe din regiunea Dunării, începând cu anul 2018 – reprezintă redescoperirea și valorificarea patrimoniului evreiesc ascuns din regiunea dunăreană. Proiectul este implementat până la jumătatea anului 2021 ca parte a INTERREG – Programul Transnațional Dunărea, finanțat în mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

În 27 și 28 aprilie, a avut loc Conferința finală online a proiectului REDISCOVER, organizată cu succes de Regensburg (Germania), cu aproximativ 100 de participanți. Scopul conferinței a fost nu numai să prezinte rezultatele proiectului, ci și să inițieze discuții provocatoare și interesante. Într-un talk show dinamic despre „pluralitatea iudaismului modern”, patru participanți internaționali, din medii foarte diferite, au putut schimba și împărtăși opiniile lor despre iudaismul modern, printr-un dialog deschis, promovând toleranța și unitatea în pluralitate. Publicul, și în special administrațiile orașelor, au câștigat noi perspective asupra valorii adăugate a turismului european bazat pe comunitate în Europa, datorită contribuției a doi experți internaționali în turismul cultural evreiesc.
Partea internă a conferinței, întâlnirea partenerilor din 28 aprilie, a fost dedicată analizei rezultatelor proiectului ; partenerii au discutat măsuri strategice suplimentare, legate de sustenabilitatea ecologică, societală și economică a activităților proiectului.

La nivel local, proiectul are un impact semnificativ. Activitățile-pilot au fost dezvoltate și implementate în strânsă cooperare cu Partenerul Asociat, Comunitatea Evreilor din Timișoara, și cu Grupul Stakeholderilor Locali.

Principalul produs pilot implementat la nivel local este site-ul web Muzeul Virtual al Evreilor din Timișoara „Prim Rabin Dr. Ernest Neumann”. Acesta se dorește a fi o sursă digitală pentru toate aspectele legate de istoria şi patrimoniul cultural al evreilor din Timişoara, cu diverse secțiuni, despre istoria comunităţii, contribuţia acesteia la dezvoltarea economică şi culturală a oraşului, personalităţi marcante, religie şi obiecte de cult, patrimoniul cultural tangibil şi cel intangibil, materiale video și audio, precum şi informații despre activităţile desfăşurate de Comunitatea Evreilor din Timişoara. Materialele au fost puse la dispoziția Municipiului Timișoara cu titlu gratuit de Dna. Georgeta Neumann Herzfeld și de Comunitatea Evreilor din Timișoara. Website-ul va include și materiale video realizate în cadrul proiectului REDISCOVER. Un alt produs turistic pilot este HerStory – Timișoara evreiască din perspectivă feminină, material pus la dispoziția ghizilor turistici locali. Pe parcursul proiectului au fost implementate diverse activități de promovare a patrimoniului cultural evreiesc local: organizarea unui Walkshop cu partenerii de proiect; inventarierea patrimoniului cultural evreiesc local; elaborarea portofoliului local al produselor turistice potenţiale privind patrimoniul cultural evreiesc; organizarea unui tur pilot al patrimoniului cultural evreiesc pentru ghizii turistici locali, realizarea unui clip de promovare a primului Festival Evreiesc local, Shalom Ierusalim, organizat în 2019; elaborarea unei Strategii comune de vizibilitate la nivel de parteneriat; organizarea a 4 expoziții având ca temă personalitățile evreiești locale, sărbătorile din calendarul ebraic, opera arhitecților evrei Lipot Baumhorn și Henrik Telkes; tipărirea unor broșuri despre patrimoniul evreiesc local; traducerea Cărții de bucate REDISCOVER, etc.

Mai multe informații despre proiectul REDISCOVER:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover

https://museum.jewishtimisoara.ro

Manager proiect,

Floriana ȘTEFAN

The post Proiectul „Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” DTP2-084-2.2– REDISCOVER a ajuns la final first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source