Anunț public depus de către Roșca Vasile Benone, privind consultare documentație de urbanism PUZ – “Construire locuință P+M, anexa gospodărească (magazie S+P) și împrejmuire teren” pentru imobilul situat în comuna Aninoasa, str. Constantin Manolescu, NC 71206, tarla 15/5, parcela 97, UTR 1 – etapa 3

Source