Categorie: Primarii Judet Mures

Primarii Judet Mures

nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2021

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                          HOTĂRÂREA  nr. 108 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea  Planului de acţiuni Source

nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2021

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr. 107 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual Source

nr. 104 din 21 decembrie 2020 privind acceptarea de către UAT Municipiul Târnăveni a succesiunii vacante după defunctul Elsasser Iosif (cunoscut şi Josif) și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni – compartimentul juridic – care să reprezinte unitatea administrativ teritorială la BIN Ceușan Raluca

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 104 din 21 decembrie 2020 privind acceptarea de către UAT Municipiul Source

nr. 103 din 21 decembrie 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni care vor face parte din  Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 103 din 21 decembrie 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Source