PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.30317/26.01.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source