R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 3/27.01.2022 privind aprobarea schimbării destinației Source