PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.30687/02.03.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source