Nr. 2.555/27.01.2022                                                                           COMUNICAT DE PRESĂ  Organizare eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor Source