PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.30546/16.02.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source