Anunț publicitar privind servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „DALI+PT Reabilitare galerie de arta”

Anunț publicitar ADV1196279 privind servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „DALI+PT Reabilitare galerie de arta”. Tema de proiectare Formulare Declarații Articolul Anunț publicitar…

Proiect de Hotarare nr. 3 din 05.02.2021 pentru punerea in aplicare a OUG nr 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin aditionarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr 1760/760/27.11.2018

Proiect de Hotarare nr 3 din 2021 Referat de aprobare primar Source