PROIECT DE HOTĂRÂRE | 63 | din data de 08.06.2022

Privind organizarea evenimentului “Kulturestock” în cadrul Parcului Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organizarea evenimentului “Kulturestock” în cadrul Parcului Mogoșoaia în perioada iulie-noiembrie 2022.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source