Privind: indreptarea erorii materiale de redactare aparuta in cuprinsul HCL NR. 10 din 25.02.2022 privind modificarea Organigramei si Statutului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Straoane, judetul Vrancea

Source